Kara Ahmed Paşa Camii

Fotoğraf: Aras Neftçi

Sadrazam Kara Ahmed paşa tarafından başlatılan külliyenin yapımı, Ahmed Paşa’nın idamı nedeniyle aralıklarla 15 yıl sürmüştür. Medrese, sıbyan mektebi, türbe ve çeşmeden oluşan külliyenin camisi Mimar Sinan tasarımıdır. Altıgen şemalı camiler grubundadır. 1894 depreminden sonra ve 1969’da tamir görmüştür. Avlunun üç tarafı, medrese ile çevrilidir. İç mekanda yer alan vaaz kürsüsü, cümle kapısı ve pencerelerin ahşap kanatları 16. Yüzyılın geçmeli ahşap işçiliğinin nitelikli örneklerindendir. Ahşap tavanlarda da günümüzde pek az örneği kalmış çok renkli ve altın varaklı nakışlar vardır.

Türbe, yine Mimar Sinan tarafından Ahmed Paşa’nın ölümünden sonra yapılmıştır. Sıbyan mektebi ahşap çatılı ve iki kare mekandan oluşan tuğla/taş örgülü bir yapıdır.

Kaynak: İstanbul Mimarlık Rehberi

Fotoğraf: Aras Neftçi