Zal Mahmud Paşa Külliyesi

Fotoğraf: Aras Neftçi

Zal Mahmud Paşa ile karısı Şah Sultan tarafından 16. yüzyılda yaptırılan yapılar topluluğu cami, fevkani ve tahtani medrese, türbe ve çeşmeden oluşmaktadır. Fevkani medrese cami ile aynı avluyu paylaşmaktadır. Tahtani medrese ise türbe ile ortak bir avlu çevresine yerleşmiştir. Sinan’ın listesinde olan caminin ve medreselerin tasarımında bu ilişkiyi teyit eden özellikler vardır. Caminin kare harim bölümünün üç taraftan fevkani galerilerle çevrilmiş olması ve bunun kubbeyi gölgelemesi veya özellikle medreselerin klasik sisteme uymayan yerleştirimi yeni denemeler olarak belirtilebilir. 1894 depreminde ağır hasar gördüğü bilinmektedir. Mermer minberi ve kürsüsü klasik dönemin güzel işçilik örneklerindendir.

Kaynak: İstanbul Mimarlık Rehberi

Fotoğraf: Aras Neftçi
Fotoğraf: Aras Neftçi