Kılıç Ali Paşa Camii

Cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşmaktadır. Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a 1581’de yaptırılmıştır. Cami Mimar Sinan’ın bir geç dönem eseri olup, tasarımında Ayasofya’nın plan şemasını kullanmasıyla ve Osmanlı mimarlık öğelerini kullanarak yorumlamasıyla önem ve ilgi kazanan bir yapıttır. Yapıldığı tarihte Tophane İskelesi başında yer alan külliye, sahilin doldurulması nedeniyle bugün kıyıdan uzakta kalmıştır. Caminin güneyindeki türbe sekizgen şemalıdır. Sinan burada iç mekanı değiştirip zenginleştiren yeni bir kurgu denemiş ve girişte derin bir niş yaparak duvarda iki taşıyıcı oluşturup mihrap tarafına da iki kolon koyarak kubbeyi bunlarla oturan bir baldaken gibi tasarlamıştır. Tuğla-taş almaşık duvarlı medresede plandaki geleneksel modele karşın kolon dizilimindeki ritim değişmeleri ilginçtir. Tekli şemada olan hamam da tuğla-taş almaşık duvarlıdır. Klasik şemadan farklı olarak soğukluktan ılıklık mekanlarına iki yan giriş verilmiştir. Altıgen planlı sıcaklık, geniş tutulmuş merkez mekanından kaş kemerlerle helvet hücrelerine açılır.