Süleymaniye Külliyesi

Fotoğraf: Aras Neftçi

Süleymaniye Külliyesi Mimar Sinan tarafından tasarlanmış en büyük külliyedir. Tarihi yarımadanın üçüncü tepesinin üzerinde, Haliç’e hakim bir noktada konumlanmıştır. Üzerinde kurulu olduğu arazi, günümüzde İstanbul Üniversitesi merkez kampüsünün bulunduğu alandaki Eski Saray’dan kısmen ayrıştırılıp tahsis edilmiştir. Külliye’nin yerleşme planı Kanuni Sultan Süleyman’ın gücünü ve cömertliğini yansıtan bir cami, Sultan ve Haseki Hürrem türbeleri, bir sıbyan mektebi, dört adet medrese, bir darülhadis, bir darülkurra, bir tıp medresesi bir darüşşifa, bir kervansaray ve tabhane, bir imaret, tek hamam ile dükkanlardan oluşmaktadır. Külliyenin yapımı 1550 ila 1559 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraf: Aras Neftçi

Eğilimli arazi dolayısıyla yerleşme, altyapılar üzerinde yükselen teraslar halinde düzenlenmiştir. Genel yerleşme planı, Fatih Külliyesi’ne benzemekte, cami yine kompozisyonun merkezinde yer almakta ve üç tarafında Pazar yeri olarak kullanılan genişçe sokaklar ile çevrelenerek Haliç sırtlarının üzerinde görkemle yükselmektedir. Medreseler kuzey ve güneyde yer almakta, külliyenin banisinin ve baş kadının türbeleri geleneksel olarak caminin caminin kıble duvarının önüne yerleştirilmiş olan hazinenin içinde bulunmaktadır. Darüşşifa, imaret, tabhane ve kervansaray caminin batı tarafında bir grup oluştururken külliyeye batıdan, özellikle zeyrek terasından bakıldığında etkileyici bir görünüm sergilemesine katkıda bulunurlar.

Fotoğraf: Aras Neftçi