Salis ve Rabi Medreseleri

Külliyede toplam altı medrese yer almaktadır. Bunlardan ilk dördü yüksek öğrenim medreseleri, beşincisi bir darülhadis ve altıncısı da bir tıp medresesidir. İlk dört medrese ‘birinci’, ‘ikinci’, ‘üçüncü’ ve ‘dördüncü’ sözcüklerinin Arapçalarıyla adlandırılmıştır. (Evvel, Sani, Salis, Rabi Medreseleri)

Üçüncü ve dördüncü medreseler caminin kuzey tarafında, Galata’dan ve Haliç’ten seçilebilen bir konumda yer almaktadırlar. Üzerlerinde kitabeleri yoktur; ancak tarihi belgelere dayanılarak 1558/9 yıllarında hizmete girdikleri anlaşılmaktadır. Simetrik planları olup girişleri ünlü mimarın türbesinin de bulunduğu Mimar Sinan Sokağı’ndadır. Giriş kapıları mütevazı olup birer antreye açılmakta ve buradan avlunun etrafındaki revaklara geçilmektedir. Eğimli bir araziye yerleştirilmiş olan kuzeydeki medreseler, Mimar Sinan’ın tasarımını eğik bir topografyaya çok ustaca uygulayabilmesi sonucunda, revakların basamaklar halinde düzenlenmesine ve her bir hücrenin ayrı bir seviyeye yerleştirilmesine olanak sağlayarak olağanüstü bir görünüş sunarlar. Dershaneler güney tarafta yer almakta ve avluların üstünden Haliç yönüne hakim konumdadırlar. Bodrum katları üzerinde yükselerek kuzeye doğru uzayan çıkmaları ile dershanelerin altlarında sarnıçlar ve kuzey duvarlarının önünde çeşmeler bulunmaktadır. Revaktaki yükseltilmiş kürsüler öğrencilerin oturup bahçe keyfi yapmaları için planlanmıştır. Medreselerin kuzey kolları Mülazımlar Medresesi olarak adlandırılan hücrelerin üzerlerinden yer almaktadırlar.