Piyale Paşa Külliyesi

Fotoğraf: Aras Neftçi

Cami, medrese, tekke, türbe, hazire, sıbyan mektebi, sebil, çarşı ve hamam bölümlerinden oluşmaktadır. Kaptan-ı Derya Piyale Paşa tarafından 1573’te yaptırılmıştır. Mimarının kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Mimar Sinan denetiminde yapıldığı düşünülmektedir. Günümüze ancak cami ve türbe gelebilmiş, hamamın kalıntılarının çevresine baruthane inşa edilmiş, külliyenin diğer bölümleri ise tamamen yok olmuştur. 55 x 45 m bir alanda yapılmış olan camide çift revaklı kuzey cephesine ek olarak doğu ve batı cepheleri de revaklarla çevrilidir. Uzunlamasına dikdörtgen planlı ve Ulu Cami modelinde bir yapıdır. 9 m çapında altı kubbesi vardır. Minare, mihrap aksı üzerinde ve girişin olduğu yere yapılmış harime giriş iki yan kapıdan verilmiştir. Bu ayrıksı düzenleme, içerinde yüksek yan galeriler ve özenli bir işçilikle yapılmış kalem işlerinin ve çini uygulamasının özgül kalitesine katılır.

Kaynak: İstanbul Mimarlık Rehberi

Fotoğraf: Aras Neftçi
Fotoğraf: Aras Neftçi