Mihrimah Sultan Külliyesi

1548’de Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Cami, medrese, sıbyan mektebi, türbeler ve bugün mevcut olmayan imarethane, tabhane ve Kurşunlu Han’dan oluşur. 1961’de sağlık merkezi olarak restore edilen medrese, iç mekan özelliklerini yitirmiştir. Sıbyan mektebi, yalın, kare planlı ve kubbeli bir mekandan ibarettir.

Şehzade Camii’nin planının aynısı girişteki yarım kubbe kaldırılarak uygulanmış, böylece kubbenin daha etkili olduğu bir hacim elde edilmiştir. Bezeme programı çağını yansıtan caminin en etkili öğesi klasik son cemaat yerini çevreleyen geniş iki revak ve İstabul’un en güzel abdest alma yeri olan, denize doğru çıkan şadırvanlı köşktür. Eskiden denize daha yakın olan yapı, Boğaziçi’nin girişinde daha etkili bir perspektif oluşturmaktaydı.