Şemsi Paşa Külliyesi

Fotoğraf: Aras Neftçi

Sultan II. Selim’in veziri Şemsi Ahmed Paşa tarafından 1580’de Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. ‘L’ biçimindeki medrese camiyi sararken denize açılan bir avlu oluşturur. Kare planlı ve tek kubbeli caminin son cemaat yeri de camiyi kuzey ve batıda ‘L’ biçiminde sarar. Türbe, caminin deniz tarafındaki duvarına bitişiktir. Bu konum camiye beklenmedik bir kitle etkisi kazandırır. 1940’de büyük bir onarım geçirmiş olan külliye; yerleşme düzeni açısından klasik Osmanlı mimarisinin en ilginç örneklerinden biridir.

Kaynak: İstanbul Mimarlık Rehberi