Şehzade Külliyesi

Fotoğraf: Aras Neftçi

Mimar Sinan’ın ilk selatin külliyesi olan yapı, I. Süleyman tarafından oğlu Şehzade Mehmed için yaptırılmıştır. Yapımına 1554’te başlanan ve cami, mektep, türbe, medrese, tabhane, kervansaray ve imaretten oluşan yapılar grubu, semte adını verir. Dört yarım kubbe ile desteklenen ve dört ayakla taşınan merkezi kubbe, Osmanlı mimarlığının en çok kullanılan ve içselleştirilmiş tipolojik modelidir. Doğu ve batı cephelerinde, Osmanlı mimarisindeki masif duvarların yerini ilk kez revaklar almaktadır. Cami planının geometrik modülasyonu, revaklı avlusunda tekrar etmektedir. Dönemin sadeleşme eğilimine karşın yapıda Türk mimari geleneğinin tüm renkleri kullanılmıştır. Polikrom cephesi, dış profiller ve minarelerin bezemeleri yapıya özgüdür. Son olarak 1990’da onarılmıştır. 1544’te tamamlanmış olan Şehzade Mehmet Türbesi İstanbul’un ve Osmanlı mimarisinin en güzel mezar yapılarındandır. Mermer, breş ve terrakotta ile polikrom bir kaplaması vardır. Üç açıklıklı, düz saçaklı ve revaklı girişi, sekizgen planı ve boyutlarıyla !. Selim türbesinin şemasını yineler. İçinde kubbe eteğine kadar uzanan çini kaplama sergilenmiştir. Şehzade Külliyesi Osmnalı klasizminin başlangıç noktasını simgeleyen bir tasarımdır.