Sultan II. Selim Türbesi

16. yy’da Ayasofya’nın etrafı bir kısmı anıtın duvarlarına yaslanan konutlar ile çevrelenmiş idi. Sultanın bir iradesi işe bu yapılaşmalar temizlenmiş, hatta arsadan izinsiz geçenleri önlemek amacıyla bir çevre duvarı inşa edilerek yapının güney tarafında geniş bir bahçe oluşturulmuştur. II. Selim 1574’te öldüğünde Topkapı Sarayı’nın yakınında ve selatin camilerin en önemlilerinden biri olan Ayasofya kompleksindeki bu özel alana gömülmüştür.

Aslında padişahların kendi yaptırdıkları camilerin avlularına gömülmeleri bir gelenektir. Ancak II. Selim’in İstanbul’da camisi bulunmuyordu. Böylece Ayasofya’nın bahçesine ilk gömülen padişah II. Selim olmuştur. Ondan sonra Ayasofya’nın güney tarafındaki bu bahçe, Osmanlı hanedanının haziresi haşine dönüşmüştür.

II. Selim türbesi kare planlı bir yapı olup dıştan köşeleri pahlıdır. İçerden sekiz sütun üzerine oturtulan kubbe, böyle bir gezinti galerisi oluşturmuştur. Yapının dış cephesi, Marmara mermeri kaplanmış olup üç gözlü giriş revakında 16. yy’a ait İznik çinilerinin zarif örnekleri vardır. Türbe girişi, renkli mermerler ve sedef kakmalı kapısı ile anıtsal bir görünüm sergiler.

Kaynak: İstanbul Mimarlık Rehberi